Labels

About Me

Eske W Ka Sonje

| Thursday, August 2, 2012 |

Eske w ka sonje Chadrak, Mechak e Abèdnego?
Eske w ka sonje Danyèl "dans la fosse aux Lions"?
Eske w ka sonje Izrayèl devan lamè wouj la?
An n leve men nou anlè, Na va bay Bondye louwanj glwa
An n leve men nou anlè, Na va bay Bondye louwanj

Sa Bondye te fè pou yo, Li kapab fè'l pou ou tou
Bondye nou an p'ap janm chanje
Li toujou genyen menm puisans la
Yon sèl bagay, li vle nou gen konfyans nan li
Yon sèl bagay, li vle nou gen konfyans nan li


One more song contributed by our generous sister Jayme


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive