Labels

About Me

Yon Moun Entèsede Pou Ou

| Thursday, August 16, 2012 |

I
Lè w sonje ou te priye jis tout fòs ou febli
Dlo nan je w kon gout lapli tonbe nan tout wout la a
Jezi sousye, li konnen fado ou kab pote
Li site non w bay papa l nan priyè


Yon moun entèsede pou ou
Jezi ap priye pou ou
E lè w panse ou te poukont ou
E kè w ta vle dechire
Sonje byen Jezi ap priye pou ou

II
Lòske nwaj antoure w nan mond ajite sa a
E kè w ap vasiye ou vle pèdi vizyon
Pa pèdi tout espwa yon moun ap priye kounye a
Lapè, lajwa, nan wout la jodi a


From our srs. Jayme and Yvena

English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2013/03/someone-is-praying-for-you.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive