Labels

About Me

Si Jodi A M Vivan

| Thursday, July 26, 2012 |

Si jodi a m vivan se gras a ou
San ou Segnè mwen pa anyen
Si jodi a m vivan se gras a ou
San ou Segnè mwen pa anyen

M'ap leve men m anlè
Pou m adore w
Met ajenou nan pye w
Pou m pwostène m
Kite vwa mwen rive
Devan twòn ou
Vin etabli wayòm ou
Kite vwa mwen rive
Devan twòn ou
Vin etabli wayòm ou


From Sister Jayme

French version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/09/si-aujourdhui-je-vis.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive