Labels

About Me

Bondye Fidèl

| Sunday, July 29, 2012 |

M'ap Louwe w avèk tout vi m
M'ap chante non ou avèk tout kè m
Mwen vle kwè nan ou
Ou se esperans mwen
Ou se redanmptè mwen e kreyatè

Bondye w fidèl (bis)
Ou leve m anlè
E ou pote fado m yo
Ou ban m lavi
Ou seche dlo nan zye m
Ou toujou la
Ou s'on Bondye fidèl


ALTERNATE LYRICS
M'ap Louwe w avèk tout vi m
M'ap chante glwa ou avèk tout kè m
Mwen dwe kwè nan ou
Ou se esperans mwen
Ou se Bondye fidèl e kreyatè

Bondye fidèl (bis)
Li leve m anlè
E li pote fado m
Li ban mwen lavi
Li seche dlo nan zye m
Li toujou prè
Li se Bondye fidèl

Thank you sister Maggi and Jayme


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive