Labels

About Me

Lè M Te Nan Mond Lan

| Sunday, July 29, 2012 |

Lè m te nan mond lan
Mwen te san espwa
E mwen pa t genyen okenn esperans
Bondye nan gras li te pran mwen
E li mete mwen nan fanmi sa a


M pa konnen kote mwen ta ye
Si sovè, redanmtè m nan pa t pran mwen
Li netwaye m e li afèmi m
Kote m ta pase letènite?


Thank you Sister Cathie Laguerre for sharing these lyrics with us


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive