Labels

About Me

Si w wè m'ape chante kite m chante

| Sunday, August 19, 2012 |

Mwen p'ape janm fin ba ou glwa
Pou tout sa w fè pou mwen
Ou veye sou nanm mwen chak jou
Menm lè m pa wè w
Si m te pase tout vi mwen ape louwe w
Sa p'ap janm sifi pou m di w mèsi Segnè

 Kè
Si w wè m'ape chante kite m chante
Si w we m'ape louwe kite m louwe
Se mwen k konnen sa Kris la fè pou mwen
Nan labou li retire m
Li leve m, li fè m vin pwòp
Li merite louwanj kite m louweLyrics submitted by Yvena and Benchely


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive