Labels

About Me

Se pou w monte pi wo pase l

| Monday, August 27, 2012 |

Lè Satan vle fè w panse, ou twò jèn pou w sèvi Bondye
Si g'on lè w kapab sèvi Bondye se pandan tout jenès ou
Lè Satan vle fè w panse, ou pa anyen si w pa suiv li
Men kiyès ki kichòy nan mond sa a, se moun ki renmen Bondye
Lè Satan  vle retire la jwa Bondye ba ou pou'l detwi w

Se pou w monte pi wo pase l (bis)
Se pou w monte pi wo pase l ak èd Bondye ba ou
Se pou w monte pi wo pase l (bis)
Se pou w monte pi wo pase l ak èd Bondye ba ou pou w rive


Submitted by Sr. Jemimi of Canada


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive