Labels

About Me

Ala yon bèl vi Lesegnè te ban mwen

| Sunday, August 19, 2012 |

Ala yon bèl vi Lesegnè te ban mwen
Mwen pa gen pou m sèvi lemonn ankò
Mwen gen yon fanmi ki renmen m
E yon Dye ki p'ap janm fayi
O m lwe non li
Mwen vle tout lavi m pou Bondye

Lyrics submitted by Verline Jerome and Stephanie Ladouceur

English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/09/oh-what-good-life.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive