Labels

About Me

Tout Tan Sa a

| Sunday, July 8, 2012 |

Jezi m ta renmen pran tan sa a pou m remèsye ou
Pou tout sa ou fè nan lavi mwen
M'al kouche mwen leve
Mwen fè tout aktivite m
Tout tan sa a ou sèlman la w'ap proteje m


Tout tan sa a ou sèlman la w'ap proteje m
Tout tan sa a w'ap aji an favè mwen
Tout tan sa a w'ap entèsede pou mwen
Tout tan sa a ou sèlman la a w'ap pran swen mwen
Jezu mwen vle pran tan sa pou m di-w mèsi Senye

English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/09/all-these-times.html

Video for English and Creole versions: http://www.youtube.com/watch?v=gIhLLrJF9Sc


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive