Labels

About Me

Fè m Vin Yon Enstriman

| Sunday, July 8, 2012 |

Bèl flè, solèy la,
Ap briye byen wo anlè a
Kris konnen m pat anyen
San lespri l lavi m pat janm vo anyen
Fòme m e fè m
Pou mwen kab vin sanble ak ou
Segnè fè m vin yon enstriman damou pou ou

Fè m vin yon enstriman damou pou ou jodi a
Fè mwen sonje pitit ou yo
Chak jou lè m'ap priye
Fè m wè sa k pa bon, sa k pa bon
Chak jou nan mwen
Fè m vin yon enstriman damou pouEnglish: http://bocsonglyrics.blogspot.com/2012/06/make-me-instrument.html


Our thanks to sister Jemima Lumene


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive