Labels

About Me

Viktwa Nan Jezi

| Friday, July 20, 2012 |

Viktwa nan Jezi
Sovè mwen pou toujou
Kris ban mwen laviktwa
Avèk san presye l
Li te renmen m avan m konnen l
E jodi a nan amou sa a
Kris ban mwen laviktwa
Avèk san presye l


English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/07/victory-in-jesus.html


1 comments:

Unknown said...

Appreciative Devotional

Post a Comment

Labels

Blog Archive