Labels

About Me

Segnè Beni an, Sovè Dèzam

| Friday, July 13, 2012 |

Segnè beni an
Sovè dèzam
kris roche salu an
Pi bon zanmi m
Dirije mwen chak jou nan dwa chemen
E yon jou mwen va vin pwòp
Pou m kanpe devan w

Thank you sister Faith Cheyenne for sharing these lyrics with us


English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/07/blessed-redeemer-savior-of-men.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive