Labels

About Me

Ou Toujou La

| Thursday, July 19, 2012 |

I
Jezi ou se mèt mwen, sovè mwen
Ban mwen kouraj pou m kapab lite.
Chemin an nwa epi l glise.
Kòman pou mwen fè si ou pa ede m?


Si w pa te la a sa mwen ta fè
Lè'm santi mwen tris e dekourage
Lè tout bagay parèt nwa pou mwen
Ou toujou la a pou w konsole m

II
Segnè ede mwen nan gras ou
Pou mwen pa tonbe nan vi peche
Nan ou m jwenn lapè, m jwenn bonè
Mwen vle viv pou ou, tout tan e pou ou sèl


Another beautiful song submitted by our sisters Maggi and Nay Malari


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive