Labels

About Me

Mwen gen yon zye k'ap veye sou mwen

| Sunday, November 18, 2012 |

Mwen gen yon zye k'ap veye sou mwen
Lè m'ap monte montay yo
Mwen gen yon zye k'ap veye sou mwen
Lè m'ap travèse plèn yo
Lè m kouche lè m leve
Sovè m nan pa janm dòmi
Mwen gen yon zye k'ap veye sou mwen
Tou lè jou


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive