Labels

About Me

Depi M Te Jwenn Ak Jezi

| Sunday, November 18, 2012 |

(as sung by Armstrong Beauzil)

I
Depi m te jwenn ak Jezi
G'on bann bagay ki chanje
Si w ta mande m pouki
Apèn si m ka reponn
Men g'on bagay ki chanje
M p'ap ka trete w janm vle
Mwen dwe renmen w tout bon

Si w ta mande èske sa sote mwen
M pa konnen
Gen yon chanjman lè m jwenn Jezi
M p'ap ka trete w
M p'ap ka trete w janm vle
Depi m te jwenn ak Jezi

II
Depi m te jwenn ak sovè m nan
Tout mechanste m yo ale
Se tout nan vwazinaj
Tout moun ape mande
Men g'on bagay ki chanje
M p'ap ka pale menm jan
M p'ap kab aji menm jan

Si w ta mande èske sa sote mwen
M pa konnen
Gen yon chanjman lè m jwenn Jezi
M p'ap ka trete w
M p'ap ka trete w janm vle
Depi m te jwenn ak Jezi


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive