Labels

About Me

Plas ou nan kè mwen

| Saturday, February 2, 2013 |

Mwen remèsye ou Sgnè Dye pou amou ou
Mwen ba ou glwa pou puisans ou anvlope mwen
Mwen remèsye w yon lòt fwa pou amou ou
Pou puisans ak gras ou kite avèk mwen

 Kè
Plas ou nan kè mwen
Mwen pap jamè ranplase li
Ou mèt antre vini ladann lè w deside
Vini kounye a, pita e w mèt vini demen
Ou mèt antre kay ou pou ou fè sa ou vle.
 
Submitted by Elijah Benaiah


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive