Labels

About Me

Sa se yon puisans ki desann sot nan syèl

| Thursday, January 3, 2013 |

Sa se yon puisans ki desann sot nan syèl
Li tresayi nanm mwen
Mwen pa ka achte l ak lajan mond sa a
Li pi presye pase lò ki pi fen an
Kounye a m jwenn li, mwen pa ka doute
Li tresayi nanm mwen
L'ape debòde pi plis e pi plis
Sentespri presye a


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive