Labels

About Me

An nou leve men minis Bondye yo

| Thursday, January 3, 2013 |

An nou leve men minis Bondye yo
An nou leve men minis Bondye yo
Si se pa t gras a yo menm
Kibò mwen ak ou ta ye?
Kanpe kote minis Bondye
K'ap travay fidèlman


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive