Labels

About Me

O Segnè m'ap di w mèsi

| Thursday, January 3, 2013 |

O Segnè m'ap di w mèsi
Pou sa w fè pou mwen
Si m pa nan yon tonbo
G'on rezon pou sa
Si m pa ta lwe non w
Mwen ta vrèman engra
Pou sa w fè nan vi mwne
M leve de men m anlè
Pou m kriye Ebenezè

Submitted by Sr. Rebecca Dorzin


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive