Labels

About Me

Mwen gen tout konfyans nan ou Segnè

| Friday, December 28, 2012 |

Mwen gen tout konfyans nan ou Segnè
Ou te ka sove m, delivre m anba peche
Ou te bay nanm mwen lavi
Ban m lapè, lajwa san fen
Mwen gen tout konfyans nan ou Segnè


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive