Labels

About Me

Kris te bay lavi a nanm mwen

| Wednesday, December 12, 2012 |

Kris te bay lavi a nanm mwen
O! Kijan sa bon
Amou, pè e jwa
Se fwi sa l pote
Kòm lòm eksteryè a dwe mouri
Sa se bi pwofon kè mwen
Sèlman bay lavi, lavi, lavi
Pou nanm mwen


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive