Labels

About Me

Lè m sonje gran bonte Jezi pou mwen

| Friday, December 28, 2012 |

Lè m sonje gran bonte Jezi pou mwen
E tout benediksyon l te ban mwen
Nan fon nanm mwen mwen di Alelouya
Louwe Dye k te sove mwen


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive