Labels

About Me

M'ap kontinye travay jiskaske Jezi vini

| Friday, December 28, 2012 |

M'ap kontinye travay jiskaske Jezi vini
Pa g'anyen nan mond sa a
Pou zye m vire gade
Zye m fikse sou bi a
K'ap ret tann mwen nan syèl la
M'ap kontinye travay jis Kris vinio


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive