Labels

About Me

Kris te pran men nou

| Wednesday, December 12, 2012 |

Kris te pran men nou
Li montre n chemen an
La nou jwenn luil
Ki te sou tèt Arawon an
Kounye a n'ap rejwi
Lajwa n ap debòde
Se sa k fè nou p'ap janm
Sispann louwe li


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive