Labels

About Me

Tout sa mwen bezwen

| Wednesday, October 10, 2012 |

Tout sa mwen bezwen
Mwen jwenn li nan Kris
Se li ki rezoud
Tout pwoblèm mwen
Sovè m, redanmtè m
Li se soutyen m tou
Glwa Alelouya
Li se fòs mwen

English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/10/christ-is-answer.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive