Labels

About Me

Li p'ap fayi

| Friday, October 5, 2012 |

Li pa t' fayi
Li p'ap fayi
L' p'ap janm fayi
Nan tout tan yo ki te pase
L' pa t' janm fayi
Li te fidèl pou Jedeyon
Àn, Estè, ak tout lòt yo
Jodi a, l' p'ap janm fayi


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive