Labels

About Me

Segnè m grangou e mwen swaf tou

| Friday, October 26, 2012 |

Segnè m grangou e mwen swaf tou
Ban m manje sou tab ou
Ban mwen lamàn ki sot nan syèl
Ban mwen pou m bwè nan fontèn
Ki p'ap janmè seche a
Segnè m grangou e mwen swaf chak jou


Submitted by Sr. Joanne Michel


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive