Labels

About Me

Syèl la pa twò lwen avèk nou

| Saturday, September 8, 2012 |

Syèl la pa twò lwen avèk nou
Lè n'ap chante, louwe, priye
Kay papa nou vin tou pre
Prezans Jezi m santi l vre
Tout zanj yo ap ede m chante
Louwe jezi wa nou an
Nou ka vin nan plas sa a chak jou
Syèl la pa twò lwen avèk nou


Submitted by Sr. Verline Jerome


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive