Labels

About Me

Lafwa m nan Bondye

| Saturday, September 22, 2012 |

Lafwa m nan Bondye fè lavi m gen yon lòt sans
Lafwa m nan Bondye bay lavi m yon lòt koulè
Lafwa m nan Bondye fè m pote pwoblèm mwen yo san m pa plenyen
Lafwa m nan Bondye fè lavi m pi solid chak jou

Ki kote m ta ye pou w pa ta wè m
Si m ta monte nan syèl la se la ou ye
Si m te ka desann nan fon lanmè
Pa gen sekrè, ou konn tout bagay

Submitted by Sr. Yvena and Br. Smith Everson


1 comments:

Freud Vixamar said...

La fwa'm nan Bondye bay lavi'm yon lòt koule
La fwa'm nan Bondye bay lavi mwen yon lot sans
La fwa'm nan Bobdye fe'm pote problem san'm pa plenyen
La fwa'm nan Bondie fe lavi'm pi solid chak nou

Ki kote'm ta ye pou pa ta we'm si'm ta Monte nan syel la se la ou ye
Si'm te kab desan nan fon lanme
pa gen sekre pou ou ou kon tout bagay

Post a Comment

Labels

Blog Archive