Labels

About Me

Alleluia à l'agneau

| Sunday, September 23, 2012 |

I
Nou vin ansanm sou tè ki sen an
Ak zanj yo k'ap vole nan syèl la a
Kanpe devan twòn li
Mayifye non l ki sen
"Alleluia à l'agneau"


Adorasyon ak lwanj ranpli nanm mwen
Alelouya m yo m prezante
M'ap chante pou Segnè m nan
Leve men m
"Alleluia à l'agneau"

 II
L'va "roi des rois, Seigneur des Seigneur"
Nou vin ansanm ak yon kè ki sen
Sen, sen, wi sen ou sen
Ayo ranpli ak glwa
"Alleluia à l'agneau"


English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/06/alleluia-to-lamb.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive