Labels

About Me

Lè mwen leve men mwen

| Sunday, September 9, 2012 |

Lè mwen leve men mwen malgre mwen pa gen fòs
Lè mwen leve men mwen malgre mwen gen pwoblèm
Lè mwen leve men mwen m kòmanse santi yon puisans ki fè m chante
Tout bagay posib, tout bagay posib
Lè mwen leve men mwen

Submitted by Joanne Michel


English version: http://bocsonglyrics.blogspot.mx/2012/09/when-i-lift-up-my-hands.html


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive