Labels

About Me

Wout Etwat La a

| Wednesday, May 2, 2012 |

Wout etwat la a
(as sung by Armstrong Beauzil)

-Kè-
Wout etwat la a
Chemen resere a
Se la a m te
Ka jwenn plas mwen
Wout etwat la a
Chemen resere a
Se la a m te
Jwen yon vrè jwa
menm si sa te etone ou
menm si l pa ta sanble vrè
wout etwat la a
Se la a m jwenn plas mwen


-1-

Mwen gen kontra ak lesyèl
Gen yon liv non mwen ladan l
Gen yon chemen tou trase
Pou mwen ka swiv
Mwen g'on esperans divin
Men m g'on gran chwa pou mwen fè
Ant wout ki laj la a
Ak chemen resere a


-2-
Mwen gen dizon m ak Jezi
Mwen te di l mwen vle swiv li
Kèlke swa pri sa a koute
Mwen vle swiv li
Li te bay san li pou mwen
Li mete m nan yon mezon
Mezon de dèy la
Se la a mwen vle rete


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive