Labels

About Me

Mwen G'on Lot Vizyon de Kris

| Thursday, May 10, 2012 |

Mwen G'on Lot Vizyon de Kris
(as sung by Armstrong Beauzil)


Li te f'on ti tan pou mwen
Pou mwen te mande li
Koman w te fè rive nan syèl
Nan mond tenèb sa a?

Li te f'on ti tan pou mwen
Pou m te fè l konnen
Mwen g'on dezi anndan fon kè m
Pou m vin pi prè li

Li te f'on ti tan pou mwen
Pou mwen te mande li
Sèvi avèk mwen
Laji vizyon mwen
Pou m ka sove nanm mwen

-Kè-
Mwen g'on lot vizyon de Kris
Ke m pat gen avan
Anpil fwa m te sou vwa pa m
M'pat janm gen siksè

Mwen t'ap viv selman pou mwen
M pat konprann plan li
Mwen te reziste ase
Jiskaske nanm mwen vin swaf

Men le m vin konprann plan li
M te rete ladan l
Kounye a nanm mwen vin lib
Mwen nan wout pou lesyèl


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive