Labels

About Me

Lè M'abandone W

| Tuesday, May 15, 2012 |

(as sung by Armstrong Beauzil)

Lè m'abandone w
Raple mwen sa a Segnè
Lè m kite wout la a
Fè mwen santi sa a
Si m ta pèdi lespri w
Si m ta pèdi vizyon w
Si m ta pèdi plas mwen
Tanpri Papa, raple mwen sa a

Tout sa w gen pou w fè
Raple mwen sa a Segnè
Ou ka fwete m tout jan
Nenpòt kòman
Lè w'abandone mwen
Lè m pedi vizyon ou
Lè m pa gen Jezi m nan
Tanpri souple, raple mwen sa a


0 comments:

Post a Comment

Labels

Blog Archive